Meme Estetik Operasyonları

Kadınlar çeşitli sebeplerden bu operasyona ihtiyaç duyarlar;- Hamilelik sonrası meme hacmindeki azalmanın tedavisinde, Göğüsler arasında hacimsel farkın tedavisinde,ayrıca Meme küçültme ve meme dikleştirme de kadınlar tarafından fazlaca tercih edilen estetik operasyonlardandır

Meme Büyültme

Meme çağlar boyunca kadın cinselliğinin sembolü olmuştur. Bu nedenle memenin yeterli boyutta ve uygun şekilde olmaması önemli psikolojik sorunlara yol açabilir. ABD de en azla uygulanan cerrahi prosedürlerin ilk sıralarında yer almaktadır.

Günümüzde meme augmentasyonu için kullanılan implantlar yuvarlak şekilli veya anatomik şekilli olabilir . İmplantın yüzeyi düz ya da pürtüklü olabilir.Hangisinin tercih edileceğine doktor ve hasta birlikte karar vermelidir. İmplant, kas altına , meme dokusu altına konabilir.Meme protezi meme başından ,meme altından, koltuk altından konulabilir,ameliyatın başarılı olabilmesi protez seçimine ve karar verilen uygun planın seçimine bağlıdır.Ameliyattan önce meme ultrasonografisi, ya da ileri tetkik hastanın drumuna bağlı olarak istenebilir.

Meme augmentasyonu gebelik ve laktasyonda yapılmamalıdır. Cerrahi laktasyon bitiminden 1 sene geçinceye kadar ertelenebilir.

Meme büyütme ameliyatları, kadının psikolojik ve özgüvenini arttıran plastik cerrahi ameliyatlarındandır.

Meme Küçültme

Göğüslerin istenenden büyük olması genellikle beraberinde sarkık olmalarını da getirmektedir. Büyük memelerin küçültülmesinde fazla meme dokusunun ve meme bölgesindeki yağ dokusunun alınarak memelerin hacminin azaltılması gerekir. Aynı zamanda fazla derinin de uygun yerlerden çıkarılarak kalacak izlerin mümkün olduğunca az miktarda ve göze en az görünecek yerlerde bırakılmasına çalışılır.

Kadınlar meme boyutlarının küçülmesini hem fiziksel hem psikolojik nedenlerden dolayı talep etmektedirler.Ağır,hacimli memeler boyun sırt ağrısı, omuzda sütyen askısı izlerine ve meme altında pişiklere sebep olur. Kadınlarda memelerin büyük olması sebebiyle uygun sütyen bulamama, giydiği kıyafetlerin bol olanının tercih edilmesi,istenilen kıyafetlerin giyilememesi,spor yaparken zorlanma gibi durumlar psikolojik sorunlara yol açmaktadır.
Cerrah ve hasta hangi yöntemin seçileceğini memede bırakılacak iz (skar) ve hangi pedikülün seçileceği konusunda meme dokusunun volümünü ve hacmini göz önünde bulundurarak mutabık kalmalıdır. Her büyük meme süt verecek gibi bir kural olmadığından ameliyat öncesi memenin yapısı tetkiklerle mümkün olduğunca tahmin edilebilse de pedikülde bulunan gland dokusu mevcudiyetinde hasta ameliyat sonrası doğurursa süt verebilir.
Meme küçültme ameliyatları aslında kist gibi izlenmesi gereken benign oluşumlar için yük azaltıcı bir operasyon olarak da hastaya fayda sağlamaktadır.
Ameliyat sonrası hastada ters T ya da lolipop tarzı iz kalmaktadır. İzin son hali yaklaşık 1 hatta 2 yıla uzayan süre içinde oluşmaktadır.
Ameliyat sonrası hasta yaklaşık 4-5 hafta medikal sütyen giyer,2-3 gün içinde ağır olmayan günlük aktivitelerine dönebilir.

Meme Dikleştirme

Meme Dikleştirme Bazen protez kullanılmadan bazen de gereken durumlarda protez kullanılarak dikleştirme sağlanır. Memenin fazla derisinin alınarak meme dokusunun dikişlerle dikleştirilebilmesinin uygun olduğu sıkı derili ve sert meme dokulu bayanlarda protez kullanımı gerekmez. Ancak çatlaklı derisi ve gevşek dokuları olup da oldukça diri göğüs isteyen bayanlarda protez gerekli olmaktadır.

Meme Asimetriği

Meme asimetrisi aslında tüm kadınlarda vardır. Aslında meme asimetrisi normaldir, simetri ise neredeyse imkansızdır. Aslında normal sınırlardaki asimetrilerin hiçbirisi dikkat çekmez. Bazı asimetriler biraz daha fazladır-dikkat çeker ama rahatsız etmez.

Düzeltim açısından bu yazıya konu olan asimetriler hem dikkat çeken hemde rahatsız eden asimetrilerdir.

Jinekomasti Erkekler için

Son yıllarda beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi , giderek artan hızda obezite sorunu ve hormonal değişiklikler erkeklerde kadın tipi meme büyümesi yani jinekomasti ile sık karşılaşmamıza yol açmaktadır. Erkeklerin kadınlara ait cinsel bir organ kabul edilen büyümüş memelere sahip olması ; utanmaya, vücudun üst bölgelerini saran kıyafetlerden uzak durma ve yazın denize girmeden bile çekinmeye kadar varan hatta karşı cinsle arkadaşlık kurmasını bile etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Jinekomastinin fizyolojik olarak hem kız hem erkek bebeklerde hayatın ilk aylarında, pubertede ve 44 yaş ve üzeri erkeklerin yarısında görüldüğü bildirilmektedir.    

Patolojik Jinekomasti çeşitli nedenlerle oluşabilir:Kişinin kullandığı ilaçlar, östrojeni artıran çeşitli hastalıklar ve tümörler,karaciğer yemezlikleri, siroz,enfeksiyon,psikolojik stres bunlardan bazılarıdır.

Hastalar genellikle cerraha estetik kaygı nedeniyle gelse de memelerde büyümeye bağlı ağrı ve hassasiyet olabilir. Son yıllarda jinekomasti tedavisinde oldukça yol katedilmiştir .Erkekte meme büyümesinin tedavisi için seçenekler ihtiyaca göre belirlenir. Hastada memede sarkma yoksa ve gland dokusundan ziyade yağ dokusu büyümeyi yapıyorsa liposuction sorunu çözecektir. Eğer gland yani meme dokusu da büyümeyi sağlıyorsa meme başından girilerek doku eksizyonu liposuction ile kombine edilebilir. Aşırı meme dokusu ve yağ ile birlikte meme sarkması da varsa izli bir ameliyat olacağı hastaya belirtilmelidir.

Ameliyat sonrası hasta çok kısa sürede aktif hayatına döner . Ameliyat sonrası meme bölgesini sıkı kavrayan bir korse yaklaşık 4-6 hafta kullanılır.Hasta bu dönemde normal yaşamına ve iş hayatına dönebilir, Korse çıkarıldıktan sonra aktif sportif faaliyetlerde bulunabilir.

Sonuç olarak çok yaygın olan ve giderek hızlı bir artış gösteren jinkomasti; hem hastanın hem cerrahın yüzünü güldüren bir cerrahi prosedür olup hastanın psikososyal yaşamında kendini iyi hissetmesini sağlar. İdeal bir jinekomasti ameliyatı da her estetik cerrahi prosedürde oldğu gibi minimal iz ile mevcut deformitenin üstesinden gelebilmeyi garanti etmktedir.

MASTEKTOMİ SONRASI MEME REKONSTRÜKSİYONU

Kadınlarda meme; tarih boyunca kadının çekiciliğinin ve doğurganlığının simgesi kabul edilmiş olup, memenin büyüklük, şekil ve simetrisi kadının kendini hem mental hem de fiziksel yönden iyi hissetmesinde önemli bir yer tutmaktadır.

Kanser ve benzeri nedenlerle alınmış memenin yerine yenisinin yapılmasına meme rekonstrüksiyonu denir. Meme rekonstrüksiyonu günümüzde hastayı mutlu etme açısından önemi olan ameliyatlar arasında yer almaktadır.

Gelişen teknoloji ve teknikler sayesinde artık diğer memeye çok benzer rekonstrüksiyonlar yapmak mümkündür. Çoğu hastada memenin çıkarılmasını takiben hemen rekonstrüksiyon yapılabilir. Böylece tek ameliyatla alınan meme dokusunun yerine yenisi yapılmış olduğundan hastaya moral ve psikolojik destek sağlanarak mastektomi sonrası depresyonu da azaltılmış olur.

Bazı durumlarda rekonstrüksiyonunu geciktirmek gerekli olabilir. Hastalar bazen kanser ameliyatının getirdiği ruhsal ve bedensel yüke rekonstrüksiyonun eklenmesini istemeyebilir. Aşırı kilolu, yüksek tansiyonu olan, sigara içen hastalarda beklemek gerekebilir.

Meme rekonstrüksiyonunun zamanlamasına genel cerrah, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı birlikte karar vermelidir. Hastanın beklentileri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın motivasyonu, hayalleri, beklentileri mutlaka dikkate alınmalıdır.

Mastektomi sonrası yapılacak cerrahi planlama için birden fazla seçenek vardır ve hangi yöntemin uygulanacağına plastik cerrah ve hasta birlikte karar vermelidir. Meme dokusu kişinin kendi dokusuyla (flep) ya da protez ve doku genişleticilerle yapılabilir.

En sık kullanılan tekniklerden biri derinin genişletilmesi ve sonrasında protez konulmasıdır. Mastektomi sonrası bu ameliyatlarda ilk aşamada göğüs duvarı derisi ve kasının altına bir doku genişletici konmaktadır. Ameliyat sonrası (eğer doku şişirilmeye uygunsa) periyodik olarak hasta doktor ziyaretlerine gelir ve doku genişletici serum fizyolojik ile şişirilmeye başlanır yeterince doku kazancı elde edilince yani doku gevşeyip iyileşince, ikinci bir ameliyat ile doku genişletici çıkartılıp bir protez yerleştirilmektedir.

Ayrıca günümüzde kullanılan silikon içeren ve şişirilebilen doku genişleticiler de mevcuttur bu materyaller yerleştirildikten sonra şişirilebilir ve yeterince doku kazancı ve meme volümü elde edildikten sonra çıkarılmayıp vücutta bırakılabilir. Genellikle bu tip doku genişletici protezler her iki meme dokusu da alınmış hastalarda tercih edilmektedir.

Eğer mastektomi esnasında yeterince kas dokusu korunmuş ise derinin genişletilmesine ihtiyaç yoktur ve mastektomi ile beraber eş zamanlı protez konabilir.

Kişinin kendi dokusuyla (Fleple) rekonstrüksiyonu

Protez ve doku genişleticiyle rekonstrüksiyon dışında diğer seçenek hastanın kendi dokusuyla meme yapılmasıdır ki bunun için vücudun farklı bölgeleri tercih edilebilir, sırttan, karından,uyluktan veya kalçadan doku alınmaktadır. Bu dokular bir miktar deri, yağ,damar,kas dokusu içermektedir. Buna fleple rekonstrüksiyon denir. Flepler kendi damarlarıyla aktarılabileceği gibi mikrocerrahi denilen ve mikroskop kullanılarak alınan dokunun kendi damar yatağından ayrılıp göğüs ön duvarındaki alıcı damarlara dikildiği yöntemle de memeyi oluşturmak için kullanılabilir.

Yukarıda bahsedilen her iki cerrahi yöntem de protezle ve doku genişleticiyle yapılan onarımdan daha kompleks ameliyatlardır. Hem dokunun alındığı bölgede hem de memenin yapıldığı bölgede izler olacaktır ve iyileşme süreci protez yöntemine göre daha uzundur. 

Meme Büyültme

Meme çağlar boyunca kadın cinselliğinin sembolü olmuştur. Bu nedenle memenin yeterli boyutta ve uygun şekilde olmaması önemli psikolojik sorunlara yol açabilir. ABD de en azla uygulanan cerrahi prosedürlerin ilk sıralarında yer almaktadır.

Günümüzde meme augmentasyonu için kullanılan implantlar yuvarlak şekilli veya anatomik şekilli olabilir . İmplantın yüzeyi düz ya da pürtüklü olabilir.Hangisinin tercih edileceğine doktor ve hasta birlikte karar vermelidir. İmplant, kas altına , meme dokusu altına konabilir.Meme protezi meme başından ,meme altından, koltuk altından konulabilir,ameliyatın başarılı olabilmesi protez seçimine ve karar verilen uygun planın seçimine bağlıdır.Ameliyattan önce meme ultrasonografisi, ya da ileri tetkik hastanın drumuna bağlı olarak istenebilir.

Meme augmentasyonu gebelik ve laktasyonda yapılmamalıdır. Cerrahi laktasyon bitiminden 1 sene geçinceye kadar ertelenebilir.

Meme büyütme ameliyatları, kadının psikolojik ve özgüvenini arttıran plastik cerrahi ameliyatlarındandır.

Meme Küçültme

Göğüslerin istenenden büyük olması genellikle beraberinde sarkık olmalarını da getirmektedir. Büyük memelerin küçültülmesinde fazla meme dokusunun ve meme bölgesindeki yağ dokusunun alınarak memelerin hacminin azaltılması gerekir. Aynı zamanda fazla derinin de uygun yerlerden çıkarılarak kalacak izlerin mümkün olduğunca az miktarda ve göze en az görünecek yerlerde bırakılmasına çalışılır.

Kadınlar meme boyutlarının küçülmesini hem fiziksel hem psikolojik nedenlerden dolayı talep etmektedirler.Ağır,hacimli memeler boyun sırt ağrısı, omuzda sütyen askısı izlerine ve meme altında pişiklere sebep olur. Kadınlarda memelerin büyük olması sebebiyle uygun sütyen bulamama, giydiği kıyafetlerin bol olanının tercih edilmesi,istenilen kıyafetlerin giyilememesi,spor yaparken zorlanma gibi durumlar psikolojik sorunlara yol açmaktadır.
Cerrah ve hasta hangi yöntemin seçileceğini memede bırakılacak iz (skar) ve hangi pedikülün seçileceği konusunda meme dokusunun volümünü ve hacmini göz önünde bulundurarak mutabık kalmalıdır. Her büyük meme süt verecek gibi bir kural olmadığından ameliyat öncesi memenin yapısı tetkiklerle mümkün olduğunca tahmin edilebilse de pedikülde bulunan gland dokusu mevcudiyetinde hasta ameliyat sonrası doğurursa süt verebilir.
Meme küçültme ameliyatları aslında kist gibi izlenmesi gereken benign oluşumlar için yük azaltıcı bir operasyon olarak da hastaya fayda sağlamaktadır.
Ameliyat sonrası hastada ters T ya da lolipop tarzı iz kalmaktadır. İzin son hali yaklaşık 1 hatta 2 yıla uzayan süre içinde oluşmaktadır.
Ameliyat sonrası hasta yaklaşık 4-5 hafta medikal sütyen giyer,2-3 gün içinde ağır olmayan günlük aktivitelerine dönebilir.

Meme Dikleştirme

Meme Dikleştirme Bazen protez kullanılmadan bazen de gereken durumlarda protez kullanılarak dikleştirme sağlanır. Memenin fazla derisinin alınarak meme dokusunun dikişlerle dikleştirilebilmesinin uygun olduğu sıkı derili ve sert meme dokulu bayanlarda protez kullanımı gerekmez. Ancak çatlaklı derisi ve gevşek dokuları olup da oldukça diri göğüs isteyen bayanlarda protez gerekli olmaktadır.

Meme Asimetriği

Meme asimetrisi aslında tüm kadınlarda vardır. Aslında meme asimetrisi normaldir, simetri ise neredeyse imkansızdır. Aslında normal sınırlardaki asimetrilerin hiçbirisi dikkat çekmez. Bazı asimetriler biraz daha fazladır-dikkat çeker ama rahatsız etmez.

Düzeltim açısından bu yazıya konu olan asimetriler hem dikkat çeken hemde rahatsız eden asimetrilerdir.

Jinekomasti Erkekler için

Son yıllarda beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi , giderek artan hızda obezite sorunu ve hormonal değişiklikler erkeklerde kadın tipi meme büyümesi yani jinekomasti ile sık karşılaşmamıza yol açmaktadır. Erkeklerin kadınlara ait cinsel bir organ kabul edilen büyümüş memelere sahip olması ; utanmaya, vücudun üst bölgelerini saran kıyafetlerden uzak durma ve yazın denize girmeden bile çekinmeye kadar varan hatta karşı cinsle arkadaşlık kurmasını bile etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Jinekomastinin fizyolojik olarak hem kız hem erkek bebeklerde hayatın ilk aylarında, pubertede ve 44 yaş ve üzeri erkeklerin yarısında görüldüğü bildirilmektedir.    

Patolojik Jinekomasti çeşitli nedenlerle oluşabilir:Kişinin kullandığı ilaçlar, östrojeni artıran çeşitli hastalıklar ve tümörler,karaciğer yemezlikleri, siroz,enfeksiyon,psikolojik stres bunlardan bazılarıdır.

Hastalar genellikle cerraha estetik kaygı nedeniyle gelse de memelerde büyümeye bağlı ağrı ve hassasiyet olabilir. Son yıllarda jinekomasti tedavisinde oldukça yol katedilmiştir .Erkekte meme büyümesinin tedavisi için seçenekler ihtiyaca göre belirlenir. Hastada memede sarkma yoksa ve gland dokusundan ziyade yağ dokusu büyümeyi yapıyorsa liposuction sorunu çözecektir. Eğer gland yani meme dokusu da büyümeyi sağlıyorsa meme başından girilerek doku eksizyonu liposuction ile kombine edilebilir. Aşırı meme dokusu ve yağ ile birlikte meme sarkması da varsa izli bir ameliyat olacağı hastaya belirtilmelidir.

Ameliyat sonrası hasta çok kısa sürede aktif hayatına döner . Ameliyat sonrası meme bölgesini sıkı kavrayan bir korse yaklaşık 4-6 hafta kullanılır.Hasta bu dönemde normal yaşamına ve iş hayatına dönebilir, Korse çıkarıldıktan sonra aktif sportif faaliyetlerde bulunabilir.

Sonuç olarak çok yaygın olan ve giderek hızlı bir artış gösteren jinkomasti; hem hastanın hem cerrahın yüzünü güldüren bir cerrahi prosedür olup hastanın psikososyal yaşamında kendini iyi hissetmesini sağlar. İdeal bir jinekomasti ameliyatı da her estetik cerrahi prosedürde oldğu gibi minimal iz ile mevcut deformitenin üstesinden gelebilmeyi garanti etmktedir.

MASTEKTOMİ SONRASI MEME REKONSTRÜKSİYONU

Kadınlarda meme; tarih boyunca kadının çekiciliğinin ve doğurganlığının simgesi kabul edilmiş olup, memenin büyüklük, şekil ve simetrisi kadının kendini hem mental hem de fiziksel yönden iyi hissetmesinde önemli bir yer tutmaktadır.

Kanser ve benzeri nedenlerle alınmış memenin yerine yenisinin yapılmasına meme rekonstrüksiyonu denir. Meme rekonstrüksiyonu günümüzde hastayı mutlu etme açısından önemi olan ameliyatlar arasında yer almaktadır.

Gelişen teknoloji ve teknikler sayesinde artık diğer memeye çok benzer rekonstrüksiyonlar yapmak mümkündür. Çoğu hastada memenin çıkarılmasını takiben hemen rekonstrüksiyon yapılabilir. Böylece tek ameliyatla alınan meme dokusunun yerine yenisi yapılmış olduğundan hastaya moral ve psikolojik destek sağlanarak mastektomi sonrası depresyonu da azaltılmış olur.

Bazı durumlarda rekonstrüksiyonunu geciktirmek gerekli olabilir. Hastalar bazen kanser ameliyatının getirdiği ruhsal ve bedensel yüke rekonstrüksiyonun eklenmesini istemeyebilir. Aşırı kilolu, yüksek tansiyonu olan, sigara içen hastalarda beklemek gerekebilir.

Meme rekonstrüksiyonunun zamanlamasına genel cerrah, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı birlikte karar vermelidir. Hastanın beklentileri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın motivasyonu, hayalleri, beklentileri mutlaka dikkate alınmalıdır.

Mastektomi sonrası yapılacak cerrahi planlama için birden fazla seçenek vardır ve hangi yöntemin uygulanacağına plastik cerrah ve hasta birlikte karar vermelidir. Meme dokusu kişinin kendi dokusuyla (flep) ya da protez ve doku genişleticilerle yapılabilir.

En sık kullanılan tekniklerden biri derinin genişletilmesi ve sonrasında protez konulmasıdır. Mastektomi sonrası bu ameliyatlarda ilk aşamada göğüs duvarı derisi ve kasının altına bir doku genişletici konmaktadır. Ameliyat sonrası (eğer doku şişirilmeye uygunsa) periyodik olarak hasta doktor ziyaretlerine gelir ve doku genişletici serum fizyolojik ile şişirilmeye başlanır yeterince doku kazancı elde edilince yani doku gevşeyip iyileşince, ikinci bir ameliyat ile doku genişletici çıkartılıp bir protez yerleştirilmektedir.

Ayrıca günümüzde kullanılan silikon içeren ve şişirilebilen doku genişleticiler de mevcuttur bu materyaller yerleştirildikten sonra şişirilebilir ve yeterince doku kazancı ve meme volümü elde edildikten sonra çıkarılmayıp vücutta bırakılabilir. Genellikle bu tip doku genişletici protezler her iki meme dokusu da alınmış hastalarda tercih edilmektedir.

Eğer mastektomi esnasında yeterince kas dokusu korunmuş ise derinin genişletilmesine ihtiyaç yoktur ve mastektomi ile beraber eş zamanlı protez konabilir.

Kişinin kendi dokusuyla (Fleple) rekonstrüksiyonu

Protez ve doku genişleticiyle rekonstrüksiyon dışında diğer seçenek hastanın kendi dokusuyla meme yapılmasıdır ki bunun için vücudun farklı bölgeleri tercih edilebilir, sırttan, karından,uyluktan veya kalçadan doku alınmaktadır. Bu dokular bir miktar deri, yağ,damar,kas dokusu içermektedir. Buna fleple rekonstrüksiyon denir. Flepler kendi damarlarıyla aktarılabileceği gibi mikrocerrahi denilen ve mikroskop kullanılarak alınan dokunun kendi damar yatağından ayrılıp göğüs ön duvarındaki alıcı damarlara dikildiği yöntemle de memeyi oluşturmak için kullanılabilir.

Yukarıda bahsedilen her iki cerrahi yöntem de protezle ve doku genişleticiyle yapılan onarımdan daha kompleks ameliyatlardır. Hem dokunun alındığı bölgede hem de memenin yapıldığı bölgede izler olacaktır ve iyileşme süreci protez yöntemine göre daha uzundur.